[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG DIÊN THUẤN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư và khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 143, Đường Hoa Lan, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3517 4686

Fax : (84-28) 3517 4681

Email : info@daiansaigon.com

Website :