[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN DƯƠNG HIỆU

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh: các loại bulong, đai ốc thông dụng cấp bền 4.6, 4.8… Các loại vít bắt gỗ, nhựa, kim loại… Dụng cụ đồ nghề cơ khí bas, phụ kiện, phụ liệu cho ngành chế biến gỗ.

Thông tin liên hệ