Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MINH DU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các cấu kiện kim loại. Gia công cơ khí.

Thông tin liên hệ