[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN TÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, mua bán, lắp đặt máy móc, thiết bị ngành phát thanh, truyền hình.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số B41, Đường Trần Thiện Chánh, P. 12, Q. 10, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3862 8728

Fax : (84-28) 3863 4885

Email : sbt@sbt.com.vn

Website : www.sbt.com.vn