[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC TIẾN

Chức vụ

Tổng giám đốc – Chủ tịch hội đồng quản trị

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Chế tạo, lắp đặt cơ khí kết cấu thép và thiết bị trong ngành công nghiệp, giao thông, thủy điện, thủy lợi, xây dựng và dân dụng. Kinh doanh dây điện và thiết bị điện, các sản phẩm bồn, đường ổn áp, băng tải, ….

Thông tin liên hệ