[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Điện tử, tin học.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 23A, Đường Ký Hòa, P. 11, Q. 5, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3855 3163 / 9327

Fax : (84-28) 3855 9327

Email : mei@mei.vn

Website : www.mei.vn