[vccitranslate]

CTCP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUỐC TÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện công trình, hạ tầng kỹ thuật, gia công cơ khí, thiết kế, tư vấn, giám sát các công trình.