[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,… Mua bán xăng, dầu, nhớt,…

Thông tin liên hệ