[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐOÀN TRỌNG PHƯƠNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Trồng, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm chè.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 1, Đường Quang Trung., P.2, TP. Bao Loc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : (84-263) 3717 799

Fax : (84-263) 3863 780

Email : sale@ladotea.vn

Website : www.ladotea.com.vn