[vccitranslate]

CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XNK CÀ MAU

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI SỸ TUẤN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu thủy sản trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 333 Cao Thang, khóm 7, P.8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (84-290) 3831 608

Fax : (84-290) 3832 297

Email : camimex@hcm.vnn.vn

Website : www.camimex.com.vn