[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐÔNG GIANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại bàn ghế trong nhà và ngoài trời, cơ bi da xuất khẩu, khai thác và chế biến đá granit.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, T. Khánh Hòa.

Điện thoại : (84-258) 3767 293 / 318

Fax : (84-258) 3767 118

Email : khaviwood@dng.vnn.vn

Website : www.khaviwood.com.vn