[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG DIỆP ĐẠI KHOA

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 80, Đường Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6288 3030

Fax : (84-28) 3930 8220

Email : viendong@vass.com.vn

Website : www.vass.com.vn