[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 27, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3910 4848

Fax : (84-28) 3911 7007

Email : thaidc_hcm@pti.com.vn

Website : www.pti.com.vn