[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

SOMCHATR TAKAMAMONG KONTRAI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

In ống đồng và sản xuất bao bì nhựa mềm phức hợp cao cấp dạng cuộn và túi.

Thông tin liên hệ