[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN LÝ THỤC ĐOAN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế và lắp ráp máy băng tải, cung cấp thiết bị phụ tùng cho ngành công nghiệp. Dịch vụ bảo trì và nối đầu băng tải.

Thông tin liên hệ