[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ XUÂN NAM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản và thủy sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lầu 6, Số 135, Đường Pasteur, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3822 3122 / 8332

Fax : (84-28) 3822 3121

Email : agrexportjsc@gmail.com

Website :