[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TUYÊN HUẤN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán hàng nông, lâm sản, cà phê, cao su.