[vccitranslate]

CN CTCP CACAO VIỆT NAM (TỈNH BẾN TRE)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN LIÊNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, cung cấp cà phê, cacao, và các sản phẩm làm từ cacao.

Thông tin liên hệ