[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VĂN LŨY

Chức vụ

Trưởng ban

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp ở Đồng Tháp.

Thông tin liên hệ