[vccitranslate]

APAVE CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG – CN TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CÔNG PHÚ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo, tư vấn, chứng nhận.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 538, Đường CMT8, P. 11, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3990 5588

Fax : (84-28) 3990 6699

Email : apave.apf@apave.com.vn

Website : www.apave.com.vn