[vccitranslate]

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại, trọng tài thương mại”

Trong khuôn khổ hợp tác với Dự án hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 của Nhật Bản (Dự án JICA), Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo: “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại, trọng tài thương mại” (hoạt động hỗ trợ xây dựng Đề án theo Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ).

  • Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp; Cố vấn trưởng Dự án JICA.
  • Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan bộ, ngành; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy; văn phòng công chứng, văn phòng luật sư, tổ chức tín dụng, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp; thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án.
  • Thời gian: Ngày 01 tháng 3 năm 2019 (thứ 6), đăng ký đại biểu lúc 8h00.
  • Địa điểm: Hội trường B, Nhà khách người có công (số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự vui lòng lien hệ:

C. Ngô Thu Trang, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp,

Tel: 024.62739428, email: ngothutrang@moj.gov.vn.

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo