Hỏi đáp chuyên sâu về quy định XX, hàng rào phi thuế quan, tận dụng tốt ưu đãi thuế quan, cơ chế doanh nghiệp tự chứng nhận XX rex và các FTA thế hệ mới bao gồm EVFTA, UKVFTA

Tiếp theo sự thành công của Khóa tập huấn nghiệp vụ về Xuất xứ hàng hóa ngày 22/10/2021, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) đồng thời nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như vướng mắc của các Doanh nghiệp tham gia khóa tập huấn này. Nhằm hỗ trợ, giải đáp thêm các câu hỏi, vướng mắc của các Doanh nghiệp liên quan xuất xứ hàng hóa, lộ trình ưu đãi thuế quan và hàng rào phi thuế quan cũng như các vấn đề vẫn nhận được sự quan tâm của Doanh nghiệp từ Khóa học trước liên quan đến quy trình, thủ tục cấp C/O, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, công tác thẩm tra C/O, VCCI HCM tổ chức Miễn phí chuyên đề hỏi đáp vào ngày 02/12/2021 vừa qua bằng hình thức đào tạo trực tuyến qua Zoom với nội dung:  

HỎI ĐÁP CHUYÊN SÂU VỀ QUY ĐỊNH XUẤT XỨ, HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN, TẬN DỤNG TỐT ƯU ĐÃI THUẾ QUAN, CƠ CHẾ DOANH NGHIỆP TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ REX VÀ CÁC FTA THẾ HỆ MỚI BAO GỒM EVFTA, UKVFTA.”

Tại sự kiện chuyên đề, với sự tham gia giải đáp của Lãnh đạo Bộ phận Cấp C/O VCCI HCM và các chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác cấp C/O tại các Tổ cấp C/O Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trực thuộc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM, buổi hỏi đáp diễn ra sôi nổi xoay quanh nhiều tình huống phát sinh được các đại diện doanh nghiệp nêu ra trong thực tiễn hoạt động chứng nhận xuất xứ hàng hóa, qua quy trình cấp phát hồ sơ C/O trực tiếp tại các Tổ cấp và thông qua cơ chế REX.

Kết thúc sự kiện, Ban Tổ chức tiếp tục ghi nhận các câu hỏi của các đại diện doanh nghiệp thông qua email và đường link để tiếp tục giải đáp các vướng mắc và tình huống  của 300 đại điện tham dự online. Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức đã có thông tin về các Khóa học tiếp theo dự kiến tổ chức trong năm 2022 theo sát nhu cầu của Doanh nghiệp đối với từng lĩnh vực cụ thể trong pháp luật về xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Pháp chế Trọng tài VCCI HCM để cập nhật thông tin về nội dung và thời gian cụ thể đối với từng khóa học.

Nguồn: Phòng Pháp chế, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo