Thông tin liên hệ

PHÒNG PHÁP CHẾ
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI HCM)
Lầu 1, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 028-3932 6498 / 3932 5989 / 3932 5176

Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O:

 • Tổ cấp C/O tại TP. HCM:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng
  Mobile: 090 917 0171
  Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn
 • Điểm cấp C/O tại Bình Dương:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Nguyễn Văn Đức
  Mobile: 090 949 7155
  Email: nvduc1980@gmail.com
 • Tổ cấp C/O tại Đồng Nai:
  Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng
  Mobile: 090 933 7672
  Email: hungbuihc1@yahoo.com
 • Hướng dẫn khai hồ sơ thương nhân và IT:
  Ông Lê Văn Tuấn
  Mobile: 098 3344 056
  Email: tuanvccihcm@gmail.com
 • Tiếp thu, giải quyết phản ánh, khiếu nại, góp ý:
  Trưởng phòng Pháp chế: Ông Nguyễn Hữu Nam
  ĐT: 028-39326929 hoặc Mobile: 090 779 0989 (Đường dây nóng)
  Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn hoặc co@vcci-hcm.org.vn