Thông tin liên hệ

PHÒNG PHÁP CHẾ

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI HCM)

Lầu 1, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 028-3932 6498 / 3932 5989 / 3932 5176

Email: co@vcci-hcm.org.vn

Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O:

– Tổ cấp C/O tại Tp. HCM:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng

Mobile: 090 917 0171

Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn

– Điểm cấp C/O tại Bình Dương:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Nguyễn Văn Đức

Mobile: 090 949 7155

Email: nvduc1980@gmail.com

– Tổ cấp C/O tại Đồng Nai:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng

Mobile: 090 933 7672

Email: hungbuihc1@yahoo.com

– Hướng dẫn khai hồ sơ thương nhân và IT:

Ông Lê Văn Tuấn, Mobile: 098 3344 056 hoặc

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Mobile: 093 841 3661 hoặc

Ông Nguyễn Khánh Linh, Mobile: 091 908 3777 hoặc

Ông Vũ Lăng, Mobile: 090 281 3387

– Tiếp thu, giải quyết phản ánh, khiếu nại, góp ý:

Trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng

ĐT: 028-39322806 hoặc Mobile: 0909 170 171 (Đường dây nóng)

Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn