Điểm cấp và Thời gian cấp C/O

1. CÁC TỔ CẤP C/O THUỘC CN PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP TẠI TP. HCM1:

  1.1. Tổ cấp C/O tại TP. HCM:

Lầu 1, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-3932 6498/3932 2806

  1.2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương (DN tại Tỉnh Bình Dương):

Lầu 3, Tòa nhà Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần, Số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại: 0274-380 0048

  1.3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai (DN tại Tỉnh Đồng Nai):

Địa chỉ: Tòa nhà Sonadezi, số 1 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, T. Đồng Nai

Điện thoại: 0251-383 1383

2. GIỜ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

– Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

   Buổi sáng: 7h30 – 11h30

   Buổi chiều: 13h30 – 16h30

– Thứ Bảy: 7h30 – 11h30 (Riêng Tổ cấp C/O tại Đồng Nai không làm việc sáng thứ 7)

* Từ 28/11/2020 các Tổ cấp C/O thuộc VCCI tại Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tạm nghỉ làm việc sáng thứ 7. Đề nghị đại diện Doanh nghiệp thu xếp thời gian đến liên hệ cấp C/O phù hợp.

**

THÔNG BÁO

Sau thời gian tạm ngưng cấp C/O từ ngày 19/7/2021 để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tổ cấp C/O VCCI-HCM hoạt động bình thường trở lại từ Thứ 5, ngày 22/7/2021.

Trân trọng thông báo./.

Tp. HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 Phòng Pháp chế – VCCI HCM

3. THỜI GIAN CẤP C/O2:

  3.1. Tổ cấp C/O tại TP. HCM: Không quá 08 giờ làm việc

  3.2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương: Không quá 08 giờ làm việc

  3.3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai: Không quá 08 giờ làm việc

________________________________________
1 Doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương hoặc Đồng Nai có quyền lựa chọn điểm cấp C/O tại địa phương hoặc tại TP. HCM theo đề nghị của doanh nghiệp. Lưu ý một doanh nghiệp chỉ được quyền đề nghị cấp C/O tại một điểm cấp theo đề nghị của doanh nghiệp, không áp dụng cùng lúc cho một doanh nghiệp đề nghị cấp C/O tại nhiều điểm cấp.
2 Tại tất cả các tổ cấp C/O, khi doanh nghiệp cần C/O gấp có thể đề nghị, đăng ký ký gấp. Thời gian xét cấp gấp không quá 01 giờ làm việc.