Sự kiện sắp diễn ra

05 Tháng 11

Hội chợ hàng nhập khẩu quốc tế lần thứ 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc – CIIE

05/11/2019 08:00 AM - 10/11/2019 04:30 PM

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia, TP. Thượng Hải

15 Tháng 10
22 Tháng 09

Chương trình tham dự triển lãm WEFTEC tại Hoa Kỳ từ 22 – 28/9/2019

22/09/2019 08:00 AM - 28/09/2019 04:30 PM

TP. Chicago, Bang Illinois, Hoa Kỳ

20 Tháng 09

Hội Chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 16 và Đại hội Giao Thương DN Trung – Việt lần thứ...

20/09/2019 08:00 AM - 23/09/2019 04:30 PM

TP. Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

20 Tháng 09

Mời tham dự Triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Hòa Kỳ Global Expo 2019...

20/09/2019 08:00 AM - 22/09/2019 04:30 PM

Trung tâm Hội nghị Anaheim, bang California, Hoa Kỳ.

13 Tháng 09

Đoàn khảo sát thị trường và tham dự triển lãm eXcellerate NORTH EAST EXPO- AWARDS-SUMMIT

13/09/2019 08:00 AM - 15/09/2019 04:30 PM

Maniram Devan Trade Centre, Guwahati ASSAM (Ấn Độ).