Đào tạo

17 Tháng 06

Soạn thảo, đàm phán ký kết và giải quyết tranh chấp khiếu nại hợp đồng kinh tế và hợp đồng...

17/06/2010 08:00 AM

Hội trường lầu 4 VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM

28 Tháng 05

Tập huấn “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,...

28/05/2010 08:00 AM

Hội trường Lầu 10, VCCI – HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM

27 Tháng 05

Kế toán dành cho nhà quản lý

27/05/2010 08:00 AM

Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI–HCM (171 Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM)

26 Tháng 05

Kĩ năng phân tích và nghiên cứu thị trường qua internet sử dụng các công cụ của Trung tâm Thương...

26/05/2010 08:00 AM

Phòng máy tính ADOC lầu 5, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM