Đào tạo sắp diễn ra

18 Tháng 01

Kế hoạch đào tạo năm 2020 dành cho Doanh nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV

18/01/2020 08:30 AM - 31/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

31 Tháng 08

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức khóa 29

31/08/2020 08:30 AM - 25/09/2020 04:30 PM

Trung tâm đào tạo Commit, TP Berlin, CHLB Đức

11 Tháng 02

Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức khóa 27 và 28

11/02/2020 08:00 AM - 30/04/2020 04:30 PM

Việt Nam và CHLB Đức

27 Tháng 02

Khóa đào tạo Lập và phân tích báo cáo tài chính

27/02/2020 08:30 AM - 28/02/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

26 Tháng 02

Khóa đào tạo Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2019

26/02/2020 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM