Đào tạo

10 Tháng 05

Chương trình đào tạo Giám đốc sản xuất CPO

10/05/2019 08:30 AM - 05/07/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

30 Tháng 05

Khóa tập huấn Rà soát hồ sơ khai thuế – Tối ưu hóa chi phí thuế phù hợp với quy...

30/05/2019 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

15 Tháng 05

Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

15/05/2019 08:30 AM - 16/05/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

07 Tháng 05

Khóa đào tạo Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo và kinh doanh

07/05/2019 08:30 AM - 14/05/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

09 Tháng 05

Khóa đào tạo Nghệ Thuật đàm phán trong kinh doanh

09/05/2019 08:30 AM - 10/05/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

08 Tháng 01

Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức

08/01/2019 08:00 AM - 27/04/2019 04:30 PM

Việt Nam và CHLB Đức

26 Tháng 04

Khóa tập huấn Cập nhật, hướng dẫn tra cứu thuế Xuất nhập khẩu – Áp dụng hiệu quả các điều...

26/04/2019 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

24 Tháng 04

Khóa đào tạo Kỹ năng phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp

24/04/2019 08:30 AM - 25/04/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM