Đào tạo sắp diễn ra

19 Tháng 12

Khóa tập huấn Chính sách thuế năm 2020 và giải đáp các vướng mắc

19/12/2020 (08:30 AM - 05:00 PM)

Hội trường lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp. HCM.

16 Tháng 12

Khóa đào tạo Quản trị và dẫn dắt sự thay đổi

16/12/2020 08:30 AM - 17/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

11 Tháng 12

Khóa huấn luyện Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo giúp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ...

11/12/2020 08:30 AM - 12/12/2020 04:30 PM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp. HCM.

10 Tháng 12

Khóa đào tạo Nghệ thuật thu hồi công nợ

10/12/2020 08:30 AM - 11/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

24 Tháng 10

Khóa đào tạo Giám đốc điều hành – CEO 2020

24/10/2020 08:30 AM - 11/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

10 Tháng 12

Khóa đào tạo Kiến tạo Hạnh phúc

10/12/2020 (08:45 AM - 05:00 PM)

Hội trường Lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

05 Tháng 12

Khóa đào tạo Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp – Quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM)...

05/12/2020 (08:45 AM - 05:00 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

04 Tháng 12

Khóa đào tạo Hành trình ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số doanh nghiệp

04/12/2020 (08:45 AM - 05:00 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

04 Tháng 12

Khóa đào tạo Kỹ năng xây dựng nội quy lao động

04/12/2020 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh