Hoạt động khảo sát tiêu chuẩn một số nghề ngành Logistics tại Doanh nghiệp dịch vụ Logistics

Trong khuôn khổ Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đóng vai trò trung tâm trong giáo dục nghề nghiệp, mô hình Ban Tư vấn đào tạo ngành được thành lập thí điểm cho ngành Logistics với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành.

Ban Tư vấn ngành Logistics được thành lập với sự tham gia của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM, các trường cao đẳng, trung cấp nghề tại TP. HCM và Đồng Nai, các doanh nghiệp Logistics trên địa bàn, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh (VCCI-HCM).

Với mục đích hỗ doanh nghiệp xây dựng các chuẩn mô tả công việc (Tiêu chuẩn nghề) dựa trên Bộ Tiêu chuẩn nghề APEC đã được xây dựng với sự tham gia của các nước Úc, Trung Quốc, Indonesia, Philippine, Việt Nam từ năm 2014-2016, Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics đã thành lập Nhóm làm việc gồm các thành viên đại diện cho doanh nghiệp, nhà trường và VCCI-HCM để khảo sát các yêu cầu công việc cũng như thu thập các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực từ phía doanh nghiệp. Kết quả của việc khảo sát này sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mô tả công việc đồng thời các trường đào tạo nghề sẽ sử dụng tài liệu này trong việc cập nhật chương trình đào tạo để sinh viên ra trường đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Chương trình đã thực hiện khảo sát tiêu chuẩn nghề cho 5 nghề gồm Nhân viên nhà kho, Giám sát nhà kho, Nhân viên xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, Nhân viên hành chính Logistics và Nhân viên giao nhận với với sự tham gia của hơn 50 đại diện doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau như Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, quản lý kho và trưởng bộ phận phòng ban tại 19 doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Kết quả bước đầu, nhóm làm việc đã tổng hợp thông tin và xây dựng các tiêu chuẩn nghề cho các nghề. Bộ tiêu chuẩn nghề này sẽ được Ban Tư vấn đào tạo xem xét thông qua và đề xuất áp dụng thí điểm tại các doanh nghiệp tham gia dự án đồng thời các tiêu chuẩn này cũng là cơ sở để các trường đào tạo nghề xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo VCCI-HCM tổng hợp.

  • Sự kiện
  • Đào tạo