Phòng Pháp chế

Chức năng:

 • Thực hiện công tác pháp lý, môi trường kinh doanh.
 • Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu (C/O); xác nhận các trường hợp bất khả kháng; chứng nhận các chứng từ cần thiết khác trong kinh doanh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công/ủy quyền của Ban Giám đốc.

Nhiệm vụ:

 • Góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp dưới 2 hình thức: trực tiếp góp ý; tổ chức tập hợp, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, tư vấn về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia về môi trường kinh doanh chuyển VCCI và các cơ quan chức năng xem xét, tiếp thu, giải quyết.
 • Phối hợp khảo sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh theo yêu cầu của ban chuyên môn VCCI và phân công của Ban Giám đốc.
 • Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu (C/O) theo ủy quyền của cơ quan chức năng như các mẫu C/O: Mẫu A – C/O ưu đãi GSP (trừ hàng giày dép xuất khẩu sang EU); Mẫu B – C/O không ưu đãi (trừ hàng xuất khẩu sang Turkey sử dụng mẫu tương đương -Turkey); Mẫu ICO (hàng cà phê); Mẫu DA59 – C/O không ưu đãi (hàng xuất khẩu sang Nam Phi);… (chi tiết xem tại chuyên mục C/O của website).
 • Xác nhận các trường hợp bất khả kháng và chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương mại theo yêu cầu tự nguyện của các hoặc theo yêu cầu, ủy quyền của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công/ủy quyền của Ban Giám đốc.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: +84 28 3932 5472
 • Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn
thumbnail

Ông Nguyễn Hữu Nam

Trưởng phòng

+84 28 3932 6498