Đối tác nước ngoài

">

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK)

The Delegate of German Industry and Commerce in Vietnam (GIC/AHK)

Xem thêm

Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM VIETNAM)

The American Chamber of Commerce (AMCHAM VIETNAM)

Xem thêm

Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam (AUSCHAM VIETNAM)

The Australian Chamber of Commerce in Vietnam (AUSCHAM VIETNAM)

Xem thêm

Hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV)

The British Business Group Vietnam (BBGV)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CBAH)

The China Business Association Ho Chi Minh Branch (CBAH)

Xem thêm

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM VIETNAM)

The European Chamber of Commerce in Vietnam (EUROCHAM VIETNAM)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh (JBAH)

The Japanese Business Association of Ho Chi Minh City (JBAH)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV)

The Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV)

Xem thêm

Phòng Thương mại ITALIA tại Việt Nam (ICHAM VIETNAM)

The Italian Chamber of Commerce in Vietnam (ICHAM)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM VIETNAM)

The Korean Chamber of Commerce and Industry (KOCHAM VIETNAM)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu tại TP. HCM (NORDCHAM VIETNAM)

The Nordic Business Association in Ho Chi Minh City (NORDCHAM VIETNAM)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SBG)

The Singapore Business Group Ho Chi Minh City Vietnam (SBG)

Xem thêm

Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan (TBA)

The Thai Business (Vietnam) Association (TBA)

Xem thêm

Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO)

The International Labour Organization (ILO)

Xem thêm

Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO)

The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)

Xem thêm

Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Đức (GIZ)

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH or GIZ

Xem thêm

Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)

The US Agency for International Development (USAID)

Xem thêm