Applicable Law on C/O

Origin of goods is the relevant rules and requirements for the determination of originating goods in a particular country or territory according to specific rules of origin. The rules of origin apply only to tangible goods classified in the WCO HS Commodity HS Code, which do not apply to the determination of the goods as services, intellectual property rights and the origin of the goods. people.

1. General provisions:

Decree No. 31/2018/ND-CP dated March 8, 2018 detailing the Law on Foreign Trade Management on origin of goods.

2. Vietnam's non-preferential rules of origin (C/O form B, form DA59, form Peru, Turkey, ...):

Decree 05/2018/TT-BCT dated April 3, 2018 of the Ministry of Industry and Trade (Regulations on origin of goods).

3. Generalized preferential tariff rules of origin – GSP (C/O form A):

Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập hay gọi tắt là GSP (Generalized System of Preferences) là hệ thống ưu đãi thuế quan được các nước giàu hay còn gọi là các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển và các nước kém phát triển (nước thụ hưởng) hưởng ưu đãi về miễn hoặc giảm thuế. Hàng hóa xuất khẩu từ các nước thụ hưởng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy tắc xuất xứ ưu đãi theo quy định của nước cho hưởng (EU, Thụy Sỹ, Canada, Nhật Bản, …).

 • The European Union's Generalized Preferential Tariff (GSP) Rules of Origin (Handbook on The Scheme of European Union);
 • Generalized Generalized System of Preferences (GSP) of Norway
 • Switzerland’s Generalized Generalized Approferences (GSP) rules of origin
 • Generalized Generalized System of Preferences (GSP) of Japan
 • Canada’s Generalized Generalized System of Preferences (GSP) Rules of Origin
 • New Zealand’s Generalized Preferential Tariff (GSP) Rules of Origin
 • Australia’s Generalized Generalized Appropriations (GSP) rules of origin
 • Generalized tariff preference (GSP) rules of origin of the United States (Handbook on TheScheme of US);
 • Turkey's Generalized Preferences (GSP) Rules of Origin (Handbook on The Scheme of Turkey);
 • Generalized Generalized System of Preferences (GSP) of Russia, Belarus, Kazakhstan

4. Rules of Origin in Free Trade Agreements (FTAs):

https://ecosys.gov.vn/Homepage/DocumentView.aspx

5. Other relevant regulations:

 • Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 – Phân loại HS (Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 26/6/2017 của Bộ Tài Chính);
 • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại (Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ);
 • Quarantine of terrestrial animals and animal products (Decree 25/2016/TT-BNNPTNT dated June 30, 2016);
 • Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo (Nghị định số 107/2018/ND-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ);
 • Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu (Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ);
 • Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 28/2015/TT-BCT) (Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2020);
 • General Guidelines (Annex II-B) on ICO Certificate of Origin (Regulation No. EB 3775/01 dated 12/4/2001 of the International Coffee Organization ICO)
  Coffee import and export country codes (Regulation ICO No. 102-9 dated April 27, 2009);
 • Mã cảng xuất khẩu cà phê (Quy định số WP Council 174/08 Rev. 1 ngày 9/9/2009 của ICO);
 • Other relevant regulations for coffee products (Regulation No. ED 1918/04 dated 24/5/2004);
 • Giấy chứng nhận cấp cho hàng hóa không đáp ứng quy định xuất xứ (Quy định về nội dung xác nhận trên mẫu Giấy chứng nhận-GCN).

*Note: Regular updates of regulations may be changed by authorities.

 • Events
 • Training