Webinar – Những Lực đẩy Kinh doanh dịch vụ tiện ích tại thị trường Khu Công Nghiệp thời Covid-19

Đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế, kéo theo sự thay đổi mô hình kinh doanh của những nhà đầu tư trong và ngoài nước để phù hợp với một xã hội “bình thường mới”. Trong lĩnh vực bất động sản cho thuê, một làn sóng dịch chuyển đang dần hình thành tới những khu vực đô thị vệ tinh, vùng ven thành phố và lân cận các Khu công nghiệp. Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết và hữu ích cho nhà đầu tư về xu hướng mới  đầy tiềm năng này, Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) trân trọng thông báo tổ chức hội thảo trực tuyến: “Những Lực Đẩy kinh doanh dịch vụ tiện ích tại thị trường Khu Công Nghiệp thời Covid-19.

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://longhau.com.vn/hoi-thao/nhung-luc-day-kinh-doanh-dich-vu-tien-ich-tai-thi-truong-khu-cong-nghiep-thoi-covid-19

Link đăng ký tham gia sự kiện: https://forms.gle/PSqFTJthVQH9DXrg8

  • Events
  • Training