Vực dậy từ khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra (bài 1)

Bài 1: Việt Nam tiếp tục phát triển vào năm 2020, phần lớn là nhờ chi tiêu cho những thứ thiết yếu

Nguồn: McKinsey

Lược dịch: Huỳnh Trang – Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM

Được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh và thu nhập khả dụng tăng, chi tiêu trong nước từ lâu đã trở thành động lực tăng trưởng chính của Việt Nam và chiếm 68% GDP. Mặc dù chịu áp lực từ việc giảm cầu (2/3 số người Việt Nam được khảo sát vào tháng 4 năm 2020 cho biết thu nhập của họ đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19, và 55% cho biết họ đã cắt giảm chi tiêu) song sức tiêu thụ vẫn còn tương đối mạnh.

Việc Việt Nam tạm dừng các hoạt động không cần thiết chỉ kéo dài 22 ngày – ngắn hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, đã giúp giảm bớt một số áp lực trong việc giảm tiêu dùng. Bên cạnh đó một gói kích cầu trị giá 27 nghìn tỷ đồng được tung ra vào tháng 3, nhằm vào các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ, cũng giúp thúc đẩy nhu cầu.

Vẫn còn phải xem tiêu dùng trong nước có thể giữ cho nền kinh tế trụ vững trong bao lâu khi không có sự tăng trưởng trở lại trong các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế. Thế nhưng việc xem xét kỹ hơn các đặc điểm chi tiêu của Việt Nam cho thấy một số lý do để tự tin. Lý do chính cho sự lạc quan nằm ở việc chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chiếm 42% GDP quốc gia, so với chỉ 26% cho chi tiêu tùy ý. Cắt giảm chi tiêu chủ yếu được cảm nhận trong danh mục chi tiêu tùy ý, do đó, một phần đáng kể của nền kinh tế đất nước có thể được cách ly tương đối tốt.

     

  • Events
  • Training