Xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2/2023, xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại, đạt gần 287 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành thủy sản của Việt Nam vẫn

  • Events
  • Training