Khóa tập huấn tư vấn về Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp (CSR)

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và sự ra đời của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), việc tuân thủ các quy định quốc tề về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp được coi là một trong những tiêu chuẩn quan trọng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp của các tập đoàn đa quốc gia cũng như tham gia thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị của ngành điện tử có thêm các thông tin và kiến thức liên quan đến lĩnh vực này, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức khóa tập huấn tư vấn về Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp (CSR).

  • Thời gian: Ngày 22-23/11/2017 (8:30 – 16:30)
  • Địa điểm: Phòng họp KS Sen Việt (Bên cạnh Khách sạn Festival) 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
  • Giảng viên: Bà Trương Mỹ Diễm – Chuyên gia đào tạo CSR của UNIDO và ILO
  • Đối tượng: Cán bộ, nhân viên làm việc tại các Doanh nghiệp (2-3 nhân viên/Doanh nghiệp)
  • Chi phí tham dự: Miễn phí

Đặc biệt, sau khóa đào tạo 3 Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để tư vấn trực tiếp tại nhà máy về vấn đề CSR.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký online tại đây hoặc liên hệ:
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 08.3932 1205; Fax: 08.39325472
A. Thanh; Email: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn

 

  • Events
  • Training