[vccitranslate]

Hướng dẫn quyết toán Thuế năm 2014 – Điều chỉnh quyết toán Thuế 2014 & cập nhật chính sách kế toán – Thuế năm 2015

Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp các kỹ thuật quyết toán Thuế năm 2014 và cập nhật các chính sách Thuế  –  Kế toán được áp dụng trong năm 2015, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) sẽ tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn quyết toán Thuế năm 2014 – Điều chỉnh quyết toán Thuế 2014 & cập nhật chính sách kế toán – Thuế năm 2015”

  • Thời gian: Ngày 24 – 25/03/2015 (8:30-16:30)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3.
  • Giảng viên: ông Nguyễn Hữu Tuyền, P. Trưởng phòng Thanh tra thuế, Cục thuế Tp.HCM.
  • Nội dung chính: 

–  Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN – TNCN năm 2014.
–  Những kỹ thuật khi thực hiện khai Quyết toán thuế 2014.
–  Hướng dẫn xử lý khai điều chỉnh khai quyết toán thuế năm 2014.
–  Cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 12/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế).
–  Một số nội dung thay đổi về Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

  • Đối tượng tham dự: Lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà quản lý, kế toán, tài chính và các cán bộ phụ trách nghiệp vụ …
  • Học phí: 1.100.000đ/học viên, Hội viên VCCI: 1.000.000/học viên (bao gồm: tài liệu, giải khát, chứng nhận).

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, VCCI-HCM
ĐT: 0912363838/ 08. 3932 5170; Fax: 08.39325472
Anh Dũng; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

  • Events
  • Training