[vccitranslate]

Một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế

 Một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế:

  1. Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 từ 01/01/2020
  2. Công văn 4178/TCT-CS giới thiệu một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC
  3. Công văn 4707/TCT-CS về viêc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới khi cơ quan thuế trực tiếp yêu cầu
  4. Công văn 4641/TCT-DNNCN về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ vượt mức trần quy định
  5. Công văn 4593/TCT-KK về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế
  6. Công văn số 3341/BCA-V03 về hiệu lực thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp
  • Events
  • Training