[vccitranslate]

CHI NHÁNH VCCI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

171 Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC
+84 28 3932 6598
+84 28 3932 5472
info@vcci-hcm.org.vn

CHI NHÁNH VCCI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

171 Vo Thi Sau, Dist. 3, HCMC
+84 28 3932 6598
+84 28 3932 5472
info@vcci-hcm.org.vn

CONTACT US

Các mục (*) là bắt buộc

CONTACT INFORMATION


COMPANY INFO