[vccitranslate]

KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ III NĂM 2021

Nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid-19. Nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đồng thời đánh giá về môi trường kinh doanh, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ làm cơ sở để tiếp tục báo cáo với Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục tiến hành “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý III/2021”.

Toàn bộ những thông tin có được sẽ được xử lý đảm bảo tính khuyết danh và bảo mật.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời gian trả lời khảo sát này và vui lòng gửi lại phiếu khảo sát trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Link tham gia khảo sát: here.

  • Events
  • Training