Company Introduction

Người đại diện

TRẦN VĂN MÙI

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Field of activity

Bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái rừng cây bản địa và một số loài cá nước ngọt thuộc lưu vực sông Đồng Nai.

Contact Info