[vccitranslate]

CTY TNHH XNK VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ AN XUN

Company Introduction

Người đại diện

GIANG CHHENG HUONG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Vận tải nội địa – quốc tế, XNK, thương mại.

Contact Info