[vccitranslate]

CTY TNHH TM XNK NÔNG SẢN HOÀNG ANH

Company Introduction

Người đại diện

HOÀNG TUẤN ANH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Mua bán các mặt hàng nông sản, bao bì, hóa chất, XK các mặt hàng nông sản.

Contact Info