[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN VĂN CHÍ

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Field of activity

Sản xuất kệ chứa hàng trong kho.