[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

SONG THANH TRÚC

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Thương mại, XNK: thiết bị an ninh, camera theo dõi, đầu ghi hình, khóa các loại,…

Contact Info