[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV VẬN TẢI & TIẾP NHẬN HÀNG HÓA NGÔI SAO TOÀN CẦU

Company Introduction

Người đại diện

TRƯƠNG TRÀ MY

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Giao nhận quốc tế.