[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV DU LỊCH THẾ KỶ MŨI NÉ

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN TRỌNG NHO

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Field of activity

Kinh doanh dịch vụ du lịch nhà hàng, khách sạn.