[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN MẠNH HÙNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Field of activity

Mua bán nông hải sản, sản xuất chế biến mật ong, bán buôn và bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Contact Info