[vccitranslate]

CTY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT NTE

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THỊ TỐ LIÊN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Buôn bán, cung cấp thiết bị cho trung tâm thí nghiệm, thiết bị kỹ thuật an toàn.

Contact Info

Address : Số 283/48, Đường CMT8, P. 12, Q. 10, TP.HCM

Telephone : (84-28) 6290 5495 / 3862 2264

Fax : (84-28) 6290 5495

Email : ntequyen2005@yahoo.com

Website :