Company Introduction

Người đại diện

TRẦN THẾ TRUNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Field of activity

Sản xuất thương mai, xuất khẩu các loại chậu hoa trang trí trong nhà, ngoài trời bằng gốm sứ, tôn kẽm, nhựa.