[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN NGỌC THUẦN

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Field of activity

Kinh doanh trà và cà phê, dịch vụ ăn uống, hàng thủ công mỹ nghệ.